Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

10-11-2011
Historisk

Finansministeriet og AC har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte præster i folkekirken.Download cirkulære som PDF