Cirkulære om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

14-01-2021
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Akademikerne har indgået aftale om et nyt lønsystem for tjenestemandsansatte præster i folkekirken.


Se CIR1H nr 9011 af 14/01/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF