Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

10-07-2019
Historisk

Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer - Det Statslige Område har indgået fællesoverenskomt (OAO-S-fællesoverenskomsten.


Se CIR1H nr 9655 af 10/07/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF