Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område

21-03-2022
Historisk

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område har indgået fællesoverenskomst (OAO-S-fællesoverenskomsten).


Se CIR1H nr 9296 af 21/03/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF