Forsvarets civile faglærere

09-07-2019
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere.


Se CIR1H nr 9654 af 09/07/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF