Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere

05-05-2022
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere.


Se CIR1H nr 9486 af 05/05/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF