Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2021

22-12-2020
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2021.


Se CIR1H nr 10048 af 22/12/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF