Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2022

19-01-2022
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2022


Se CIR1H nr 9047 af 19/01/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF