Tjenesterejseforsikringen

18-12-2015
Historisk

Finansministeriet udsender nyt cirkulære om tjenesterejseforsikringen.


Bemærkninger

Det bemærkes, at forsikringsbetingelsernes pkt. 5.A.0.C indeholder en fejl. Forsikringsordningen dækker tyggeskader med det beløbsmaksimum, der fremgår af dækningsoversigten.


Download cirkulære som PDF