Tjenesterejseforsikringen

15-04-2015
Historisk

Finansministeriet udsender nyt cirkulære om tjenesterejseforsikringen.


Cirkulæret erstatter cirkulære nr. 9705 af 21. december 2010 om tjenesterejseforsikringen (Perst. nr. 050-10).

Cirkulærets § 7 er ændret således, at institutionen ikke længere skal underskrive selve skadesanmeldelsen, men i forbindelse med skadesbehandlingen skriftligt bekræfte, at medarbejderen var ansat og på tjenesterejse på sygdoms-/skadestidspunktet.

Ændringen sker af hensyn til de situationer, hvor skadesanmeldelser indeholder personfølsomme oplysninger, der ifølge persondataloven ikke må udveksles mellem forsikringsselskabet og institutionen.


Download cirkulære som PDF