Cirkulære om organisationsaftale for undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier med grunduddannelse som ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder eller bygningskonstruktør

15-12-2020
Historisk

Skatteministeriet har indgået organisationsaftale med Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Jordemoderforeningen og Konstruktørforeningen.


Der er kommet en enkelt bemærkning, som gør, at der skal ændres i aftalen som følger:

I bilag 1a tilføjes følgende under pkt. 3.1:

Til undervisere, der er overført fra en erhvervsskole til et erhvervsakademi ydes pr. 1. oktober 2018 et tillæg på 1.375 kr. om året (niveau 31. marts 2012).

Se CIR1H nr 9970 af 15/12/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF