Cirkulære om organisationsaftale for undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier med grunduddannelse som ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder eller bygningskonstruktør

12-11-2020
Historisk

Skatteministeriet har den 30. oktober 2020 indgået organisationsaftale med Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Jordemoderforeningen og Konstruktørforeningen


Se CIR1H nr 9810 af 12/11/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF