Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

20-12-2012
Historisk

Satserne for tjenesterejser er reguleret pr. 1. januar 2013.


Bemærk

Der har indsneget sig en beklagelig fejl i vores satsreguleringscirkulære for 2013.

Den reducerede sats for Færøerne bør rettelig være 970 kr. og ikke 870 kr.

Fejlen i cirkulæret vil blive korrigeret i februar, hvor hotelpriserne for DK tillige vil blive justeret som følge af, at hotelaftalen indeksreguleres.


Download cirkulære som PDF