Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

18-02-2013
Historisk

Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser.


Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 20. december 2012 om satsregulering pr. 1. januar 2013.

Den eneste ændring er, at satserne for hoteldispositionsbeløb for Danmark i bilag 5 er forhøjet, så der tages højde for, at der er sket en ændring af priserne i Hotelaftalen for Danmark. Hertil kommer, at den reducerede sats for Færøerne er rettet til 970 kr.


Download cirkulære som PDF