Cirkulære om protokollat om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

28-06-2022
Gældende

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået protokollat om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler


Se CIR1H nr 9732 af 28/06/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF