Arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

04-03-2020
Gældende

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået protokollat om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler


Se CIR1H nr 1924 af 04/03/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF