Særlige tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd i Grønland

16-11-2010
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd i Grønland.



Download cirkulære som PDF