Særlige tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd i Grønland

19-08-2013
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd i Grønland.Download cirkulære som PDF