Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2022 og pr. 1. maj 2022 for tjenesterejser

12-05-2022
Historisk

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2022 og pr. 1. maj 2022 for tjenesterejser er opdateret.


Se CIR1H nr 9528 af 12/05/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF