Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2023 for tjenesterejser

17-01-2023
Historisk

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2023 for tjenesterejser er opdateret


Se CIR1H nr 9041 af 17/01/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF