Ændring af aftale om tjenesteboliger i Grønland

08-11-2017
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om ændring af aftale om tjenesteboliger i Grønland for så vidt angår statens tjenestemænd.Download cirkulære som PDF