Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

06-05-2014
Historisk

Organisationsaftalen er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 fornyet til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3. I forhold til det tidligere udsendte cirkulære af 24. marts 2014 er der foretaget en rettelse i § 4, stk. 3 vedr. ydelse af uregulerede ikke-pensionsgivende tillæg til ansatte i stedtillægsområde III-VI på basisløntrin 4.Download cirkulære som PDF