Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

09-03-2016
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler.Download cirkulære som PDF