Cirkulære om aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken (funktionsaftalen)

27-04-2022
Gældende

Skatteministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken.


Se CIR1H nr 9404 af 27/04/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF