Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2012

30-03-2012
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres pr. 1. april 2012.Download cirkulære som PDF