Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2011

31-03-2011
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres pr. 1. april 2011.Download cirkulære som PDF