Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

23-04-2015
Historisk

Finansministeriet genudsender nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser, da der er foretaget enkelte ændringer.


Bemærkninger

Hoteldispositionsbeløbet for Italien er ændret til 180 EUR. Desuden er hoteldispositionsbeløbet for Danmark opdateret til gældende sats, der blev fastsat ved cirkulære af 19. marts 2015.


Download cirkulære som PDF