Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

05-02-2015
Historisk

Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 18. december 2014 om satsregulering pr. 1. januar 2015. Den eneste ændring er, at procentgodtgørelsen for Danmark og Færøerne i bilag 2 er ændret til 117,75 kr. pr. døgn.Download cirkulære som PDF