Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

24-03-2014
Historisk

Protokollatet er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 fornyet til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.Download cirkulære som PDF