Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv.

24-03-2023
Gældende

Finansministeriet, Studenteransattes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende har indgået vedlagte overenskomst.


Se CIR1H nr 9241 af 24/3/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF