Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv.

19-01-2022
Historisk

Skatteministeriet, Studenteransattes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende har indgået overenskomst af 18. januar 2022.


Se CIR1H nr 9048 af 19/01/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF