Protokollat til aftale af 19. december 1974 om arbejdstidsregler m.m. for statens tjenestemænd i Grønland

07-06-1982
GældendeDownload cirkulære som PDF