Vilkår for Ph.d.-stipendiater, som er indskrevet ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

23-03-2006
Gældende

Aftale omfatter ph.d.-stipendiater, der er indskrevet ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze med henblik på erhvervelse af ph.d.-grad, og indeholder de særlige regler, der gælder for disse stipendiater.Download cirkulære som PDF