Aftale mellem FM, STK, COll, AC og LC om omklassificering mv. af tjenestemandsstillinger

27-05-1999
GældendeDownload cirkulære som PDF