Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

29-10-2008
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har med virkning fra 1. april 2008 indgået aftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler.


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.

Bemærkninger

Parterne har ved gennemgang af aftalen af 30. juni 2008 (Perst.nr. 031-08) konstateret, at § 26, stk. 2, ikke var medtaget. Derfor genudsendes aftalen. Endvidere er der foretaget redaktionelle justeringer af en række cirkulærebemærkninger.


Download cirkulære som PDF