Sanitører

01-10-2008
Historisk

Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund har indgået organisationsaftale for sanitører.


Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Serviceforbundet ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her .


Download cirkulære som PDF