Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner

01-07-2008
Historisk

Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, Statstjenestemændenes Centralorganisation II samt Dansk Magisterforening har indgået organisationsaftale for rektorer ved professionshøjskoler mv.Download cirkulære som PDF