Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

10-06-2008
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har som led i overenskomstresultatet i 2008 aftalt, at muligheden for hel eller delvis tjenestefrihed med løn i forbindelse med barns sygdom med virkning fra 1. oktober 2008 udvides til også at gælde barns 2. sygedag.Download cirkulære som PDF