Ændring til protokollat om ph.d.-stipendiater til overenskomst for akademikere i staten

09-11-2007
Historisk

Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation har aftalt forhøjelse af tillæg for ph.d.-stipendiater på basisløntrin 4 og deroverDownload cirkulære som PDF