Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser (COII's forhandlingsområde)

23-08-2007
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelserDownload cirkulære som PDF