Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte)

17-08-2007
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har den 6. juli 2007 indgået organisationsaftale for sygeplejersker i staten.


Bemærkninger

Med virkning fra 1. april 2005 sammenlægges organisationsaftale for sygeplejersker i staten med organisationsaftale for sygeplejersker i Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger senest den 11. marts 2008 mellem Finansministeriet, COII og Dansk Sygeplejeråd er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,04 Mb)


Download cirkulære som PDF