Fængsels- og arresthuslæger i staten

16-05-2007
Gældende


Konflikt for fængsels- og arresthuslæger i staten

Personalestyrelsen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har siden opsigelsen af overenskomsten for fængsels- og arresthuslæger i staten den 18. december 2008 forsøgt at forhandle en ny overenskomst på plads. Overenskomsten udløb d. 31. marts 2009.

Parterne mødtes d. 26. februar 2010 i forligsinstitutionen, eftersom der hidtil ikke har kunnet opnås enighed om en ny aftale, da PLO’s krav til timelønnen ligger væsentligt højere en den timelønsforhøjelse, som Personalestyrelsen har tilbudt. Imidlertid bragte mødet i forligsinstitutionen ikke forhandlingerne videre. PLO har derfor varslet konflikt for samtlige af deres medlemmer, der er ansat efter overenskomsten. Arbejdsstandsningen træder i kraft ved arbejdstids begyndelse d. 1. marts 2010.

PLO er indforstået med, at deres medlemmer dog fortsat kan tilbyde deres arbejdskraft og udføre lægebehandling af de indsatte, såfremt arbejdsgiver måtte ønske det. Arbejdet vil ske i henhold til privat regning.


Download cirkulære som PDF