Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

19-12-2006
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler)Download cirkulære som PDF