Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2007

15-12-2006
Historisk

Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2007Download cirkulære som PDF