Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen.

12-10-2006
Gældende

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse ved statslige myndigheder og statsligt selvejende institutioner.


Bemærkninger

Cirkulæret gælder ikke for rektorer og lærere på gymnasier samt ledere og lærere ved hf-kurser, der før overgangstidspunktet var ansat med en ansættelselsesstatus svarende til statstjenestemænd.


Download cirkulære som PDF