Lærere ved statslige, statslige selvejende og private gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser samt ved den studieforberedende enkeltfagsundervisning

15-09-2006
Historisk

Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening har den 13. september 2006 indgået overenskomst for magistre, der er ansat som adjunkter og lektorer ved statslige, statslige selvejende og private gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser samt ved den studieforberedende enkeltfagsundervisning.


Bemærkninger

Som følge af kommunalreformen ændres dækningsområdet til at omfatte de gymnasieskoler mv., der overføres til sttslige selvejende institutioner fra amterne samt København og Frederiksberg kommuner.


Download cirkulære som PDF