Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og tjenestemandsansat kontorpersonale på Skatteministeriets område

10-07-2006
Gældende

Finansministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Told- og Skatteforbund har indgået aftale om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og tjenestemandsansat kontorpersonale på Skatteministeriets område)Download cirkulære som PDF