Efterregulering af pensionsbidrag for ansatte, der har fået reguleret lønnen under ferie mv.

29-06-2006
Gældende

Efterregulering af pensionsbidrag for ansatte, der ikke har fået reguleret pensionsbidraget, når lønnen under afvikling af ferie og særlige feriedage er blevet reguleret som følge af, at de på afviklingstidspunktet har haft en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret.Download cirkulære som PDF