Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

31-05-2006
Gældende

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået vedlagte aftale af 31. maj 2006 om ændring af aftale af 16. marts 1989 om boligbidrag for tjenesteboliger.Download cirkulære som PDF