Regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2006

31-03-2006
Historisk

Ifølge § 4, stk. 2, i aftalen af 21. april 2004 om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 9202 af samme dato reguleres prisen på varme årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december.Download cirkulære som PDF